Friday, November 20, 2015

He he he

Wie is hierdie nar in die parliment? -->

Vergelyk hom maar met enige ander president - almal het meer gravitas as hy.


No comments: